การตั้งชื่อตามหลักทักษา

"ตำราภูมิทักษา" ทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และแพร่หลายมากที่สุด 

ขออธิบาย 2 ส่วน คือ ทักษาและภูมิ

ทักษา คือ ดาวอัฏฐเคราะห์ ทั้ง 8 ที่มีลำดับการจัดเรียงเฉพาะ คือ พระอาทิตย์(1) พระจันทร์(2) พระอังคาร(3) พระพุธ(4) พระเสาร์(7) พระพฤหัสบดี(5) พระราหู(8) พระศุกร์(6) และในการใช้ทักษาจะแทนด้วยวันเกิด และจะมีเพิ่ม พระราหู(8) หรือวันพุธกลางคืนเข้ามาด้วย 

ภูมิ หรือตำแหน่งจะมี 8 ภูมิ แต่ละภูมิหรือตำแหน่ง จะมีเรื่องราว ชื่อความหมายความเป็นมงคล อยู่ โดยจัดเรียงลำดับ คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี

บุญบารมี.com

ดาวพระเคราะห์ ประจำทิศที่สำคัญทั้ง ๘ ทิศ ได้แก่

จันทร์ (๒) ครองทิศบูรพา

พฤหัสบดี (๕) ครองทิศประจิม

ศุกร์ (๖) ครองทิศเหนือ

อาทิตย์ (๑) ครองทิศอีสาน

พุธ (๔) ครองทิศใต้

อังคาร (๓ )ครองทิศอาคเณย์

เสาร์ (๗) ครองทิศหรดี 

ราหู (๙) ครองทิศพายัพ 

โดยหลักการตั้งชื่อตามศาสตร์ทักษาปกรณ์นั้น มีข้อห้ามใช้อักขระกาลกิณีมาเป็นส่วนประกอบในชื่อ  ชื่อลูกชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ ส่วนชื่อลูกสาวมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ 


อิทธิพลของทักษาที่ใช้นำชื่อ ดังนี้

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา

อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน

เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ

ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ

มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด 

อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง

มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี

กาลกิณี ชื่อที่เราตั้งให้ จะไม่มีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเด็ดขาด โดยกาลกิณี หมายถึง ความเลว ความชั่วร้าย ความหายนะ อุปสรรค ความทุกข์ความโศก อับโชค ไร้ทรัพย์ การต้องคดีความ เรื่องอัปมงคลทั้งปวง 

0 views

บุญบารมี.com

- มืออาชีพเรื่องตั้งชื่อ -

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 by บุญบารมี.com

Line ID: @permboon
Tel. 095-9191993


info.boonbaramee@gmail.com

ประสบการณ์ 20 กว่าปี