พลังดาวพระเคราะห์/ พลังสะท้อน/ พลังเงา

มีชื่อเรียกหลายชื่อ แต่ก็คือศาสตร์เดียวกัน เป็นศาสตร์ที่มีมานาน แต่มาได้รับความนิยมในช่วงหลัง นำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่อให้สมบูรณ์ขึ้นคือผลรวมเลขกำลังดาว ก่อนจะได้ค่าอายตนะเป็นเลขเดี่ยวๆ โดยนำค่ากำลังดวงดาวของตัวอักษรและสระบวกกัน