คำทำนายเลขศาสตร์ เลข 1-100เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ใช้ในการวิเคราะห์ชื่อ และยังสามารถใช้ทำนาย หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนรถ บ้านเลขที่ หรือตัวเลขอื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยหลักการณ์ในการวิเคราะห์ชื่อนั้น จะนำอักษร สระ และ วรรณยุกต์ ถอดค่าออกมาเป็นตัวเลขตามค่ากำลังดาว ผลรวมของตัวเลขในแต่ละชื่อที่ได้ จะนำมาวิเคราะห์ตามหลักเลขศาสตร์ มีความหมายตามที่ระบุด้านล่าง


อย่างไรก็ดี คำทำนายเลขศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นำไปใช้ประกอบการตั้งนามมงคลให้เด็กแรกเกิด ส่วนท่านที่ดูคำทำนายของเลขศาสตร์ตามชื่อของตนเอง ขอให้ท่านรับคำทำนายดีๆ เพื่อเป็นกำลังใจ และระวังป้องกันจุดอ่อนของคำทำนายที่ไม่ดี อย่าให้การทำนายทายทักนี้ เป็นนายของท่าน เนื่องจากนามมงคล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชะตาชีวิตบุคคลเท่านั้น ชะตาชีวิตของท่านขึ้นอยู่ที่ตัวท่านเอง บุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่าน หากท่านเป็นคนดี คิดดี ทำดี ความดีจะเป็นเกราะป้องกันท่านเอง


เลขศาสตร์ 1   "ดาวอาทิตย์" พลังความเชื่อมั่น