การตั้งชื่อมงคล โดยใช้หลายศาสตร์ประกอบเข้าด้วยกันบริการตั้งชื่อมงคล 899 บาท
​​
ชื่อที่ได้รับเป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์ วิเคราะห์ดวงชะตาก่อนตั้งชื่อ เลือกใช้ตัวอักษรที่ส่งเสริมดวงชะตา
✔ ใช้หลักวิชาตั้งชื่อมงคลครอบคลุมศาสตร์หลักที่สำคัญ ได้แก่ หลักนามศาสตร์, หลักเลขศาสตร์, ทักษาปกรณ์, อายตนะ และพลังดาว (หรือพลังเงา พลังแฝง พลังดาวพระเคราะห์)
✔ เป็นชื่อที่มีความหมายดี ถูกต้องตามหลักภาษา อ่านง่าย หลีกเลี่ยงตัวสะกดแปลกๆ 
✔ เป็นชื่อที่มีความหมายตามพจ